Úvod Výhody outsourcingu Služby Cenník Referencie Kontakt

Výhody outsourcingu

Prečo si nechať spracovať účtovníctvo dodávateľským spôsobom?


•  nemusíte hľadať a testovať zamestnancov a môžete sa vyhnúť nežiadúcej fluktuácii

•  môžete ušetriť náklady na neustále preškolovanie Vašich zamestnancov z dôvodu  stále sa    meniacej legislatívy

•  nemusíte hľadať, kupovať a aktualizovať účtovný a mzdový softvér

 môžete ušetriť náklady na nákup odbornej účtovnej a daňovej literatúry, bez ktorej sa Vaši zamestnanci nezaobídu


My Vám ponúkame vysokú profesionalitu pri vedení účtovníctva a pri spracovaní miezd získanú viac ako 20-ročnou praxou v tejto oblasti. Profesionalitu zabezpečujeme pravidelným vzdelávaním sa na školeniach organizovaných Slovenskou komorou audítorov a ďalšími organizáciami poskytujúcimi vzdelávanie v tejto profesii.

Ponúkame Vám individuálny prístup a prispôsobenie sa Vašim požiadavkám a potrebám pri preberaní Vašich dokladov, ich spracovaní a odovzdávaní výstupov z účtovníctva. Upozorníme Vás na termíny a Vaše povinnosti voči príslušným inštitúciám. Vybrané dokumenty vypracujeme za Vás.

BETA Bilancia, s. r. o.
Mlynské Nivy 58
821 05 Bratislava

Mobil: 0948 383 392
E-mail: mail@betabilancia.sk

Copyright © 2016 betabilancia.sk. Všetky práva vyhradené.